Welkom bij De Haan Bouwadvies

 
Bouwgeschillen / Mediation


Helaas gaat niet altijd alles zoals het hoort. Ook in de bouw komen geschillen voor. De meest voorkomende oorzaken van bouwgeschillen zijn: procedurefouten, nalatigheid, onvoldoende communicatie, geen goede schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken en gebrek aan controle daarop.

Ondanks de sterk toegenomen regelgeving kan dit altijd blijven voorkomen. Twee partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en verzanden in dure juridische procedures die veel tijd en geld kosten. Waarbij ja tegenover nee staat en een onafhankelijke bouwkundige wellicht uitkomst kan bieden.

John de Haan is een adviseur die met respect, waarden en normen naar beide partijen toe uw geschil kan oplossen. Geen lange dure juridische procedures, maar op basis van gelijkheid nuchter de zaken analyseren en vaststellen. De stappen die gezet worden zijn de volgende: onderzoek van de gevoerde correspondentie, bezoek en schouw van de bouwlocatie, gesprekken met partij en tegenpartij, het analyseren van de problemen, het bespreekbaar maken van het geschil, het vaststellen van de feitelijke schade om gezamenlijk door middel van nuchtere feiten tot een oplossing te komen. John de Haan kan hierbij voor u een goede mediator zijn.

Mediation kent twee uitgangspunten: Vrijwilligheid: U kunt niet worden gedwongen deel te nemen aan mediation. Vertrouwelijkheid: als u via mediation op zoek gaat naar een oplossing, heeft u een geheimhoudingsplicht. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt is vertrouwelijk.

Copyright by MCH Media