Welkom bij De Haan Bouwadvies

 
Bouwmanagement


U wilt een huis wilt kopen, uw bedrijfspand laten renoveren of u heeft andere plannen met onroerend goed; er zijn altijd aanzienlijke belangen mee gemoeid. Het zijn zaken waar u over het algemeen niet dagelijks mee te maken heeft. Het is hierbij heel belangrijk dat u alles kunt overzien en dat u zich terdege bewust bent van de mogelijke risico’s. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat uw plannen vastlopen in juridisch getouwtrek of eindigen in een financieel drama.

De Haan Bouwadvies adviseert en begeleidt particulieren en bedrijven in alles wat met bouw, verbouw, restauratie, renovatie, alsmede aan- en verkoop van onroerend goed te maken heeft.

Kleine of grote (ver)bouwplannen, restauratie- of onderhoudswerken, het vergt kennis van zaken en veel tijd, waarbij een onafhankelijke bouwkundige u veel zorg, tijd en –wellicht- ergernis uit handen kan nemen. John de Haan beschikt over ruim dertig jaar ervaring in de bouw. Vanaf het eerste moment van het bouwproces kan hij u alle zorgen uit handen nemen en regelt hij alles van A tot Z. Belangrijk hierbij is het dat tussen u en John de Haan klikt, zodat er wederzijds vertrouwen is en waarbij u zorgeloos alle zorgen aan hem kunt overdragen.

John de Haan zorgt voor uw ontwerp, benodigde vergunning(en), eventuele subsidies, aanbesteding en uitvoering. Tijdens dit proces is er tussen u en John de Haan regelmatig overleg, waarbij de voortgang en de financiële status van het werk besproken worden. Hierdoor bent u voortdurend op de hoogte van alle zaken, waardoor eventuele verrassingen tot een uitzondering zullen behoren.

Uitvoeringscontrole

"De werkelijke kwaliteit van het werk wordt op de bouwplaats bepaald."

De levensduur van uw invertering wordt bepaald in de uitvoering. De voorbereiding kan nog zo goed zijn, maar toezicht op de uitvoering is de belangrijkste fase in elk project. Of het nu gaat om een nieuwbouwproject, een verbouwing of renovatie.
Door het uitvoeren van uitvoeringscontroles wordt de kwaliteit op dat moment vastgelegd. De verslaglegging gebeurt in de vorm van rapportage en geeft u als opdrachtgever een sterk instrument in handen om de uitvoerende partij aan te spreken op gemaakte fouten. Tevens geeft het inzicht in de voortgang van het werk.

Indien gekozen wordt voor meerdere controlemomenten, dan kunnen de punten van afwijking uit de vorige controle, de volgende keer worden gecontroleerd op aanpassing ervan.

Het doel is altijd eenduidig: het bewaken van de kwaliteit van het werk.

Offerte beoordeling

Is dit de goede prijs en/of een goede prijs-kwaliteitsverhouding? U heeft een uitgewerkt bouwplan en een prijsopgave van een of meerdere aannemers en/of installateurs. De een is goedkoper maar is niet compleet. De ander specificeert niet alles op een duidelijke wijze. Weer een ander is duur maar maakte een hele goede indruk. John de Jaan geeft u een onafhankelijk advies door middel van een zorgvuldige analyse van de offertes afgezet tegen een door De Haan op te stellen bouwdeelkostenbegroting. In dit advies wordt u aangegeven in hoeverre de door u ontvangen offertes compleet zijn en welke mogelijkheden er zijn om al dan niet tot opdrachtverstrekking over te gaan.

Copyright by MCH Media